Bosch 6mm HSS Drill Bit 400mm Long 5mm Shank Diameter 2 608 597 165
Bosch 6mm HSS Drill Bit 400mm Long 5mm Shank Diameter 2 608 597 165 5006200
Bosch 6mm HSS Drill Bit 600mm Long 5mm Shank Diameter 2 608 597 173
Bosch 6mm HSS Drill Bit 600mm Long 5mm Shank Diameter 2 608 597 173 5006210
Bosch 8mm HSS Drill Bit 400mm Long 6mm Shank Diameter 2 608 596 335
Bosch 8mm HSS Drill Bit 400mm Long 6mm Shank Diameter 2 608 596 335 5006220
Bosch 8mm HSS Drill Bit 600mm Long 6mm Shank Diameter 2 608 596 342
Bosch 8mm HSS Drill Bit 600mm Long 6mm Shank Diameter 2 608 596 342 5006230
Bosch 10mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 336
Bosch 10mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 336 5006240
Bosch 10mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 343
Bosch 10mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 343 5006250
Bosch 12mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 337
Bosch 12mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 337 5006260
Bosch 12mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 344
Bosch 12mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 344 5006270
Bosch 14mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 338
Bosch 14mm HSS Drill Bit 400mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 338 5006280
Bosch 14mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 345
Bosch 14mm HSS Drill Bit 600mm Long 8mm Shank Diameter 2 608 596 345 5006290
Bosch 16mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 339
Bosch 16mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 339 5006300
Bosch 16mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 346
Bosch 16mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 346 5006310
Bosch 18mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 340
Bosch 18mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 340 5006320
Bosch 18mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 347
Bosch 18mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 347 5006330
Bosch 20mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 341
Bosch 20mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 341 5006340
Bosch 20mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 348
Bosch 20mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 596 348 5006350
Bosch 22mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 597 167
Bosch 22mm HSS Drill Bit 400mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 597 167 5006360
Bosch 22mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 597 174
Bosch 22mm HSS Drill Bit 600mm Long 10mm Shank Diameter 2 608 597 174 5006370
Bosch 24mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 168
Bosch 24mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 168 5006380
Bosch 24mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 175
Bosch 24mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 175 5006390
Bosch 25mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 169
Bosch 25mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 169 5006400
Bosch 26mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 170
Bosch 26mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 170 5006410
Bosch 26mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 176
Bosch 26mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 176 5006420
Bosch 28mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 171
Bosch 28mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 171 5006430
Bosch 28mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 177
Bosch 28mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 177 5006440
Bosch 30mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 172
Bosch 30mm HSS Drill Bit 400mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 172 5006460
Bosch 30mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 178
Bosch 30mm HSS Drill Bit 600mm Long 11mm Shank Diameter 2 608 597 178 5006470