Stephill 2.7 kVA Petrol Generator Honda GX 160 engine
Stephill 2.7 kVA Petrol Generator Honda GX 160 engine 2562151
Stephill 3.4 kVA Petrol Generator Honda GX 200 enigine
Stephill 3.4 kVA Petrol Generator Honda GX 200 enigine 2562161
Stephill 5.0 kVA Petrol Generator Honda GX 270 engine
Stephill 5.0 kVA Petrol Generator Honda GX 270 engine 2562171